Emsisoft Anti-Malware 2022.5.1.11474

Emsisoft Anti-Malware 2022.5.1.11474

Emsi Software GmbH – 247,3MB – Commercial – Windows
ra khỏi 46 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Emsisoft Anti-Malware bảo vệ máy tính của bạn khỏi phần mềm độc hại dựa trên hacker tấn công. Khả năng đặc biệt của mình trong việc đối phó với Trojans, Worms, Dialers, phần mềm quảng cáo và phần mềm gián điệp làm cho nó một phụ kiện không thể thiếu với bất kỳ hệ thống bảo vệ, cho dù trên một máy tính riêng hoặc một mạng công ty. Công nghệ phần mềm độc hại-ID duy nhất phía sau cung cấp các dòng đầu tiên của phòng thủ chống lại cuộc tấn công cá nhân của Trojans chuyên ngành mà không thể được công nhận bởi các phần mềm chống vi-rút dựa trên chữ ký thông thường.

Những loại Trojan là một công cụ yêu thích kẻ tấn công để gián điệp trên ngân hàng trực tuyến truy cập dữ liệu và công ty bí mật. Ngăn chặn chúng bây giờ với a-squared! Máy quét bao gồm đĩa được thiết kế để làm sạch máy tính bị nhiễm. Nó có thể phát hiện hơn 600.000 loại khác nhau của phần mềm độc hại. Tích hợp quét cho các phần mềm gián điệp dấu vết và cookie theo dõi thực hiện các gói giải pháp an ninh đầy đủ cho mỗi máy tính. Miễn phí Cập nhật hàng ngày trực tuyến cung cấp các Cập Nhật và toàn diện nhất bảo vệ chống phần mềm độc hại.

Tổng quan

Emsisoft Anti-Malware là một Commercial phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Emsi Software GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Emsisoft Anti-Malware là 2022.5.1.11474, phát hành vào ngày 10/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Emsisoft Anti-Malware đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 247,3MB.

Người sử dụng của Emsisoft Anti-Malware đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Emsisoft Anti-Malware!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có Emsisoft Anti-Malware cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
UpdateStar Shop
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản